Search
Close this search box.

Suomi Vastuullinen pelikäyttäytyminen – Miten pelata netissä vastuullisesti?

Vastuullinen rahapelaaminen on melko laaja käsite, mutta on olemassa tiettyjä ohjeita, joita jokaisen FI-pelaajan tulisi noudattaa. Vastuullisen pelaamisen suositusten noudattaminen Suomessa suojelee suomalaisten pelaajien taloudellista ja henkistä terveyttä sekä auttaa terveiden pelitottumusten kehittymistä.

Se voi parantaa vakavasti Fi-pelaajien pelisessioita ja vähentää huomattavasti mahdollisuuksia kehittää peliriippuvuus. Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan tarkemmin tärkeimpiä suomalaisia vastuullisen rahapelaamisen käytäntöjä, jotka tulisi ottaa käyttöön.

Vastuullisen rahapelaamisen viestejä käytetään laajalti välineenä, jolla mahdollistetaan tietoon perustuva valinta ja kannustetaan asianmukaiseen rahapelikäyttäytymiseen. Yleisesti hyväksytään, että pelaajilla on erilainen riski sairastua rahapeliongelmiin ja että he tarvitsevat erilaisia haittojen minimointivälineitä ja resursseja. Siksi on kohtuullista odottaa, että vastuullisen rahapelaamisen viestit olisi räätälöitävä ja suunnattava tietyille pelaajaryhmille, jotta voidaan välttää nettipeliriippuvuutta. Tässä hankkeessa pyrittiin ymmärtämään oletettuja eroja pelaajakohorttien välillä ja saamaan laadullista palautetta arkkityyppisistä kohdennetuista viesteistä, joita käytetään vastuullisen pelaamisen välineiden käytön lisäämiseksi.

Mitä tarkoittaa olla vastuullinen uhkapelaaja?

Pääavain vastuulliseen pelaamiseen online-kasinoissa

Onko olemassa erityisiä “rajoja”, jotka määräävät, onko henkilö “turvallinen” uhkapelaaja? Onko rahapelien turvallisuudelle olemassa erilaisia “tasoja”, joihin henkilö voi mitata itseään?  

Valitettavasti ei – varsinkin kun otetaan huomioon, että yhdellä henkilöllä voi olla varaa menettää paljon suurempi summa kuin toisella. Viime kädessä se, kuinka paljon käytät (tai et käytä), ei tee sinusta vastuullista pelaajaa – se, miten suhtaudut pelaamiseen yleensä.

Vastuullinen uhkapeluri:

  • Pelaa vain viihdetarkoituksessa
  • Ei luota rahapelaamiseen tulonlähteenä.
  • pitää säännöllisesti taukoja pelisessioiden välillä
  • Asettaa tietyn budjetin päivittäin, viikoittain tai kuukausittain – ja pitää siitä kiinni.
  • Asettaa pelaamiselle tietyn aikarajan päivittäin, viikoittain tai kuukausittain – ja pitää siitä kiinni.
  • Pelaa vain sellaisilla rahoilla, jotka hänellä on varaa menettää, ja pitää menetettyjä rahoja viihdekustannuksina.

Aseta budjetti ja pidä siitä kiinni

Ensimmäinen sääntö vastuulliseen nettipelaamiseen Suomessa peliriippuvuuden kehittymisen ehkäisemiseksi on budjetin asettaminen ja siitä kiinni pitäminen. Jotkut pelaajat lopettavat uhkapelaamisen hävittyään, kun taas toiset käyttävät sitä syynä jatkaa yrittäessään korvata taloudelliset tappiot.

Tällaisen mahdollisen käyttäytymisen vuoksi FI-järjestöjen vastuullinen rahapelaaminen neuvoo pelaajia pitämään aina kiinni budjetistaan ylittämättä sitä. Lisäksi pelaajien tulisi olla täysin sinut mainitun summan menettämisen kanssa, sillä “tarvittavan” rahan käyttäminen johtaa taloudellisiin ja emotionaalisiin ongelmiin.

Kasinon rooli

Kasinot ja muut rahapelilaitokset voivat harjoittaa vastuullista pelaamista toteuttamalla erilaisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on minimoida rahapelaamisen mahdolliset kielteiset vaikutukset yksilöihin ja yhteiskuntaan.

Seuraavassa on muutamia esimerkkejä siitä, miten kasinot voivat harjoittaa vastuullista pelaamista:

Vastuullisen rahapelaamisen politiikkojen ja ohjelmien toteuttaminen: Monilla kasinoilla on käytössä vastuullisen pelaamisen periaatteet, joissa kerrotaan niiden sitoutumisesta turvallisten ja terveellisten pelikäytäntöjen edistämiseen. Näihin toimintatapoihin voi sisältyä toimenpiteitä, kuten itsepoisto-ohjelmien tarjoaminen, joiden avulla yksilöt voivat vapaaehtoisesti sulkea itsensä kasinon ulkopuolelle, sekä tietojen ja resurssien tarjoaminen asiakkaiden auttamiseksi vastuullisen pelaamisen harjoittamisessa.

Koulutuksen tarjoaminen työntekijöille: Monet kasinot tarjoavat työntekijöilleen vastuullisen pelaamisen koulutusohjelmia. Nämä ohjelmat auttavat työntekijöitä tunnistamaan ongelmapelaamisen merkit ja auttamaan asiakkaita, joilla saattaa olla rahapelaamiseen liittyviä ongelmia.

Vastuullisten mainontakäytäntöjen käyttöönotto: Kasinoiden olisi varmistettava, että niiden mainonta- ja markkinointitoimet toteutetaan vastuullisella tavalla eivätkä ne kohdistu haavoittuviin väestöryhmiin tai edistä vastuutonta rahapelikäyttäytymistä.